Lütfen Dikkat!

Lütfen Dikkat!

Okuma süresi: 7 dakika

Yukarıdaki tüm uyarılar bilişsel esneklik kabiliyetinden mahrum türler için geçerlidir. Esnek düşünebilen ve davranabilen türlerin bu videoyu izlemesinde herhangi bir sakınca ve yasal kısıtlama yoktur.

Böyle yazdı Ohabari ve videosunu Yeni Gezegen’in en popüler akış alanına bıraktı. Bu türden bir içeriği hologram olarak iletmek veya interaktif sanal gerçeklikle üretmek yasal değildi. O sebeple video akış alanını tercih etti.

Aslında bu bir dikkat yakalama yemiydi.

Böylece çok para kazanabilir miydi?

Aslında hayır.

Yeni Gezegen’de, refah seviyesi oldukça yüksek olan Itkan ülkesinde, para kimsenin umurunda değildi. Para diye bir şey yoktu. Para dedikleri şey Dünya adlı gezegende kalmıştı. Itkan ülkesinin insan sakinlerinin ataları o gezegeni terk ettiği zamandan beri çağlar geçip gitmişti.

Maddesel getiriler, kazançlar ve çıkarlar özellikle de Ohabari’nin hiç umurunda değildi. Zamanında babası Satılmış çok iyi bir refah seviyesine ulaşmıştı zaten. Itkan’ın Politik Başkanlık görevini yapmış ve koca bir servet elde etmişti.

Ohabari’nin babası Satılmış, seçimleri kaybettiği gün, ilkel bir insan yavrusu misali gözyaşları dökmüştü ve Politik Başkanlık özel malikanesinden çıkmayı reddetmişti. Fakat üst otoriteler ve kollektif bilinçler buna müsaade etmemişti. Bunun üzerine Satılmış ilkel gezegenlerden kalma diktatörlere yakışacak türden bir şımarıklıkla malikanenin aynısını farklı bir bölgeye kurdu.

Şimdi Ohabari, Politik Başkanlık malikanesinin klonu olan yeni malikanede babasıyla yaşıyordu. Öyleyse bolluk ve refah içinde yaşayan Ohabari’nin bu video ile kazanmak istediği neydi? Paylaştığı videoya birileri düşüncelerle, gözlerle veya parmaklarla tıkladıkları zaman para değil de ne kazanacaktı?

Dikkat.

Böylece her istediğini yapabilmenin yolu daha da açılacaktı. En sonunda huzurlu olacaktı. En önemlisi iyi hissedecekti.

İlgi odağı olma arzusu tüm varlıkların içine işlemişti ve bununla baş edemiyorlardı. Nedenini bilemedikleri için engelleyemedikleri ilgi görme arzusu nesilden nesile, türden türe akıp gelmişti. Bu yetmezmiş gibi, genlerinde veya üretim materyalinde dikkat çekme arzusuna sebebiyet verecek hiçbir şey bulunmayan varlıklarda da zamanla bu arzu oluşmuştu.

Birçok şeyi elde etmenin yolu dikkat çekebilen ve onaylanan biri olmaktan geçerdi.

Bunu isteyen sadece antik insan soyunun torunları değildi. Robotlar, siborglar, yeni insan türü, çeşitli bilinçler ve portakal sıkacağı da dikkat çekmenin öneminin farkındaydı. Dikkat çekmek burada temel bir ihtiyaçtı.

Doğrudur, portakal bu gezegende vardı. Fakat herkes için değildi. Antik insan Dünya Gezegen’inde peş peşe gelen salgın zamanlarında tat alma duyusunu kaybetti ve evrimi tat alma duyusundan aciz süregeldi. Bu sebeple onların torunları için portakalı yemekte bir haz yoktu. Ayrıca kollektif bilinç Dünya Gezegen’in tarihine bakarak kaynak kullanma konusunda dikkatli davranıyordu. Bu sebeple Itkan ülkesinde portakal ve portakal sıkacağı yüksek mevki sahipleri için vardı ama genel halk kapsülle beslenirdi. Tıpkı Gezegen Dünya’da kaynakların tükendiği son zamanlarda olduğu misali.

Fakat Yeni Gezegen’de, Itkan ülkesinden daha üstün bir mertebede bulunan ”Çok Ciciler” memleketinde herkes portakal yiyebilirdi. Hatta orada mis kokulu portakal ağaçları, ağız sulandıran çilek tarlaları ve böğürtlen çalıları bile vardı. Çünkü ”Çok Ciciler” adlı ülkede antik insanın kaliteli kadın genlerinin arıtılması ile üretilmiş çok üst düzey bir canlı türü yaşardı. Bunlara yalnızca geliştirilmiş hayvanlar diye bir grup eşlik ederdi. Bu türün tek kusuru ilgi odağı olması arzusuydu ama mevcut kaynakları çılgınca tüketme riski yoktu.

Uzun lafın kısası, Ohabari ilgi odağı olmak için videosunu böyle bir başlıkla akışa bırakmıştı.

Sonra bir tane daha ekledi.

Onu da ”Ohabari’nin Katledilme Anları Sansürsüz” diye bir başlık ile isimlendirdi. Ve beklemeye başladı.

Videolarda ne mi vardı?

“Bir insan torunu öldürüyorlar, insan soyunu tüketiyorlar, bir âdemoğlu öldürüyorlar! Adam öldürüyorlar!”

Video baştan aşağı zifiri karanlık, bir hiçlik idi. Ve Ohabari’nin inleyen sesi ile bu sözleri tekrar tekrar söylemesinden ibaretti.

Ohabari bir 98 yaşında bir ergendi. Kimya bilimine dair yetenekler kazanmıştı. Ancak Itkan’da tek bir dalda uzmanlaşmak hoş bir durum değildi. Bu birçoklarının Ohabari’ye refah içinde ancak cahil bir eski Politik Başkan çocuğu gözü ile bakmasına sebep oluyordu. Ohabari Itkan’daki eğitim sisteminde bunalıyordu. Müzik üzerine çalışmalar yapmak için insan, siborg, yapay zekâ ve yeni üretilmiş, uzun zaman önce Gezegen Dünya’dan buralara getirilip geliştirilmiş birtakım canlılardan oluşan bir koroya katılmıştı.

Tokonardo Çeşitli Sesler Korosu

Tokonardo, Itkan’daki en büyük oluşumdu. Kurucuları Tokuş ve Leonardo idi. Leonardo’nun kökeni gizli tutulurdu. Tokuş ise antik insan soyundan klondu. Tokuş’un klonlandığı antik insan soyundan aslında 5 adet klon çıkarılmıştı. Bu klonlardan sadece Tokuş hayatta kalmıştı. Çünkü hepsinde üstünleştirme deneyleri yapılmıştı.

Günün birinde, Itkan ülkesine gerçekleşen ‘’Aşağılık Pislikler’’ sızıntısında Leonardo geri dönüşü olmayan bir ölümü seçti. Tokuş onu geri getirmek için bilinç aktarımına başvurdu. Sonunda Tokuş da bir bilinç olmayı seçti. Bu talebi kabul edildi zira Tokuş antik insan soyu kökenli olsa bile üstünleştirme deneylerinde hayatta kalmayı başarmış bir klon idi. Her ikisi için de dikkatlerin odağı olmak hâlâ önemliydi ancak materyaller bütün ehemmiyetini kaybetmişti. Böylece Tokonardo oluşumunun birçok kolu Itkan devlet bünyesine geçti. Koro Tokonardo oluşumunda sadece küçük bir uzantı idi.

Ayrıca Tokuş ve Leo bilince dönüşmüş olmasa dahi, Tokonardo oluşumunun büyümesine bir sınır gelecekti. Zira Itkan ülkesinde, ülke sakinleri arasında zenginlik ve refah seviyesindeki farkların aşırı derecede açılmasına izin verilmezdi.

Kısacası, koro ücretsiz müzik eğitiminin verildiği ve ülke sakinlerine bir rahatlama imkânı sunan oluşumdan öte değildi. Ohabari bu yüzden buraya kolayca girebilmişti. Çok fazla ilgi odağı olması bile gerekmedi.

Fakat Ohabari, Tokonardo Çeşitli Sesler Korosu’ndan çabucak sıkılmıştı ve müzik eğitimi almaktan vazgeçmişti. O kariyerini bilimsel alanlarda geliştirecekti. Ancak bilimin hangi alanına yöneleceğini tam olarak kestiremediği için deneme yanılma yöntemlerine başvurmaya karar verdi.

Itkan ülkesinde deneme ve yanılma yöntemine başvurarak alan seçmek yaygındı. Bir meslek uzmanı olmak için eğitim almadan evvel, o mesleğin icra edildiği herhangi bir yerde kısa süreli işe girebilirdiniz. Daha sonra bu mesleğin eğitimini almak üzere bir eğitim kurumuna kaydolabilirdiniz veya mesleğin icrasından hoşlanmadığınız için farklı bir alan denemek üzere yolunuza devam edebilirdiniz.

Bir alandaki bilgileri olduğu gibi bünyeye yüklemek biraz sıkıcı bir yoldu ve bu imkân herkese sunulmazdı. Bu yöntem daha ziyade üstün türlere uygulanırdı ve herkesin bundan bilgisi olmazdı. Aksi halde ilkel insan türünden kalanlar aşağılık kompleksine kapılıp ülkede zincirleme sorunların art arda geleceği bir sürece neden olabilirlerdi.

Böylece Ohabari üst düzeyden bir bilim insanın yanında işe girdi.

Aslında bilim insanı “Yeni İnsan” türünden bir bilimciydi. Ancak aradaki farklar hissedilmesin diye hem yeni insandan hem de ilkel insan soyundan sadece ”insan” diye bahsedilirdi. Böylece antik insan genlerini yoğun taşıyanlarda aşağılık kompleksi riski önlenirdi.

Bilim insani Ohabari’ye zamanda seyahat üzerine çalıştığından bahsetti. Itkan’da zamanda seyahatin olabilirliği hakkında konuşsalar bile bunu gerçekleştirmeyi çok zor görüyorlardı. Fakat bilim insanın Ohabari’ye bir kanıt sundu ve onu ikna etti.

Bilim insanın söylediğine göre zaman içinde büyük atlamalar çok zordu. Ama o gezegendeki gün süresi kadar gidebildiğini söyledi. Aslında bilim insanı, antik insanların huzurla yaşadığı Gezegen Dünya dönemine seyahat etmeyi başarırsa ilgi merkezi olma arzusunun nereden geldiğini tespit edebileceğine inanıyordu. Yani zamanda seyahat bilim insanı için çok geniş kapsamlı araştırmaların sadece küçük bir kısmı idi. Bununla birlikte öyle huzurlu bir dönemin yaşandığı bile kesin değildi. Üstelik varlıklarda ilgi odağı olma arzusunun kaybolması halinde gezegendeki sistem çökebilirdi.

Ohabari bu işe hevesle katıldı. İlk gün sigortasız çalışmıştı. Antik insan soyundan gelmesi, Ohabari’nin sigortalanmasını gerektiriyordu. Aslında dönüşmeyi veya aktarımı seçebilirdi ama bir karar vermemişti. Bu durumundan dolayı Ohabari için ölüm ve kaos riski vardı.

İnsanın en büyük sorunu psikolojik durumuydu. Bu sebeple olası risklere karşı, işe giren insanın ölmemesi, intihar etmemesi ve bunlar gerçekleşirse, ilgi odağı olmasa bile, gerekli hizmetleri alabilmesi için sigorta yapılırdı.

İkinci iş günü, üstünlüğüne rağmen bilim insanı Ohabari’ye sigorta yapmayı unuttuğunu söyledi. Hafızasındaki sorun için genetik laboratuvarlarını zaten ziyaret etmekte olduğunu da iddia etti. Ohabari ”Sorun yok, sigortamı bugün başlatırız” dedi. Fakat buna gerek yoktu. Bilim insanı zamanda bir gezegen gün seyahat edip Ohabari’nin sigortasını yapmıştı. Bunu ona belgelerle gösterdi. Bu Ohabari’ye göre zamanda yolculuğa dair kanıttı.

Ohabari zamanda yolculuk üzerine çalışmaktan çok keyif alıyordu. Fakat bir gün işe geldiğinde bilim insanının dondurulduğunu öğrendi. Bunun nedenini araştırmak istedi fakat buna birçok bilinç engel oluyordu. İlkel insan soyundan gelen Ohabari’nin içi karardı. Korkulan o vaka en sonunda Ohabari’nin bünyesinde ortaya çıktı. Ohabari’nin psikolojik durumu bu olayla bozulmuştu.

Ohabari’nin bozuk psikolojik durumunu tedavi etmenin en etkili yolu, Ohabari’ye ‘’kafaya takmamak kimyasal enjeksiyon tedavisi’’ uygulamaktı. Fakat en kısa ve kolay yoldan tedavi Ohabari’nin ilgi odağı haline gelmesi olacaktı. Ohabari bunu öğrendiğinde kolay yolu seçti ve tedavisini kendi başına üstlendi. Fakat ilkel insan soyundan geldiği için çok ama çok fazla ilgiye ihtiyacı vardı. Ortalama bir vatandaşın- hangi türden olursa olsun ilgi odağı olma ihtiyacıyla Ohabari’nin hasta durumundaki ihtiyacını kıyaslamak mümkün bile değildi.

En temelde bu sebeple o videoları akışa bırakmıştı.

Fakat o gün Ohabari videoları akışa yükledikten bir süre sonra Itkan izleyicisi çok sinirlendi. Alay ediyordu sanki onlarla. Videoya katılan her bilinçten öfke dolu düşünceler akarken kümeleşerek bilinç polisine ulaştı. Ve bir şikâyet kaydı oluştu.

Bu gezegendeki en üst türlerin ülkesine yani ”Çok Ciciler’’ diyarına şikâyet kaydının bilinçsel bildirimi verildi.

Yeni Gezegen’de yaşayan diğer türlerin kümelendiği ülkeler de vardı. Ama bu ülkeler hiç kimsenin umurunda değildi. Onların topu ataları birilerine kötülük yapmış ilkel insandı. Atalarının bir takım sorunlu genleri bu insanlarda mevcuttu. Sorunlu genlere sahip olan ilkel insan soyları, çok uzun zaman evvel, sorunlarının boyutu göz önünde bulundurularak açıkça sınıflandırılmış ve ”Aşağılık Pislikler’, ”Beter Olasıcalar”, ”Cehennem” isimli ülkelere yerleştirilmişlerdi. Onların bu gezegene taşınmasındaki tek amaç araştırmalar ve elbette gezegensel çapta hesap sormalar ve de cezalandırmalardı. Onlara bildirim göndermeye gerek yoktu.

Şikâyet kaydına dair bildirim ‘’Çok Ciciler’’ tarafından hızlı bir onay aldı.

Böylece Ohabari hakkında bir soruşturma açıldı.

Ohabari buna çok sevindi. Video sebebiyle hakkında soruşturma açıldığına dair her yerde haber ve duyuru yapılmıştı. Tüm dikkatler üzerindeydi.

Babası Satılmış ise öfkelendi. “İtibayımı yeyle biy ettin” dedi ama içten içe oğlunun bütün dikkatleri üzerine çekmesine sevindi.

Aynı gün Ohabari yargılayıcı karşısına çıktı.

Yargılayıcı, Ohabari’nin babasının politik yönetim döneminde Asistan Politik Başkan görevini yerine getirmiş olan Rıfkıcan’dı. Rıfkıcan bu ülkede birçok işten sorumluydu. Çünkü bu ülkenin insan nüfusu çok azdı ve her insan her işi yapmayı beceremezdi. Bazı türler ise bazı işleri küçümserdi.

Siborg ukala bir gruptu. Yeni İnsan nadiren bazı görevleri kabul ederdi. Bu durum siborgdan daha üstün niteliklerinden kaynaklanıyordu. Sonuçta, farklı türleri – türler berbat şeyler yapmadığı sürece- aşağı görmek, bir şeyleri küçümsemek insanoğlunu alçaklaştıran birtakım genlerle alakadardı. Yeni İnsan türünde bu davranışlara sebep olan genler yoktu. Siborg ise bu aşağılama içgüdüsüne sahipti çünkü eksikti. Yapay zekaya gelince, çağrı merkezi temsilciği tarzı görevleri çok sıkıcı ve basit buluyordu. Çağrı merkezleri vardı. Telepatik iletişim hatalarında devreye girmek üzere hazırda, çalışır durumda bulunurdu.

Söz konusu politika olunca ise bu işe kimse girişmek istemiyordu ama hiç kimse bunu açıkça dile getiremezdi. Herkes bu konu hakkındaki fikirlerini zihin akışlarında karanlık boşlukta veya hafızanın mezarlığı kısımlarında örtbas ediyordu. Çünkü politika gibi çirkin bir şey bu ülkede antik insan soyuna en çok benzeyenlere yakıştırılıyordu.

Geçmişteki incelemelere bakarak politikadan tiksiniyorlardı. Araştırmalarda ‘’Politika ikiyüzlülük, sahtekarlık, halkı aptal yerine koyabilme, manipülasyon becerileri, algı yönetimi gibi birtakım özellikleri gerektirir.’’ ifadelerine rastlamışlardı. Bu yayınlardan yola çıkarak ülkede politik görevleri antik insan genlerini yoğun taşıyanların almasına karar vermişlerdi. Fakat bu durum adalet sistemini olumsuz etkiliyordu.

Ve başladı:

‘’Sanık Oha Ba Ritume Situme Ge Atı Be Atı… tam adıyla… Neden vahşet dolu videolar yayıyorsun halka?’’

”Videomda vahşet içeriği yok ki” dedi Ohabari.

Rıfkıcan kaşlarını çattı:

”İşte bu bir suçtur!”

Ohabari sorgunun ilk sualinde tuzağa düştüğünü fark etti ve böylece gerçeği ilk soruyla itiraf etmiş olduğunu anladı. Hemen savunmasını değiştirdi:

”Karanlıkta, bir insanın katliamı, acı ile inlemesi, öldürüldüğünün beyanı vahşettir.”

Rıfkıcan hayır manasında kafasını salladı:

‘’İnsan soyundan bir türün vahşeti o kadar sıradan değildir. Sen halkımıza vahşet vaat ettin fakat vahşet sunmadın. Videonu izlemedim ama çok sayıda vatandaşımız senin hakkında suç duyurusunda bulunmayı aklından geçirdi, oluşan düşünce içeriklerinin doğru olduğunu kabul ettik. Şimdi yargılanacaksın.’’

Ohabari başını öne doğru eğdi:

”Ben sadece ilgi çekmek istemiştim”

”İlgi topladın” diye yanıtladı Rıfkıcan ve devam etti:

”Ama bunu dolandırıcılıkla başardın. Halkımızı dolandırdın. Onların ilgisini boşuna çektin. Videon çok sayıda vatandaşımıza ulaştı. Hak etmediğin ilgiyi topladın. Ve yetmezmiş gibi bu yolla zattın hakkında bir soruşturma açılmasına sebep oldun. Soruşturma yurdun her köşesinde ilgi odağı olunca çok daha fazla dikkat çektin. Bütün bu çektiğin dikkat hakkın değildir.”

Ohabari sadece susuyordu.

”Gereği düşünüldü” dedi Rıfkıcan ve devam etti:

‘’Oha Ba Ritume Situme Ge Atı Be Atı, ilkel insan soyundan arta kalan bir evlat, nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu olarak uzunca bir süre yargılanacaktır. Yargılama süresi sonunda gerekli disiplini kazanamazsa ”Aşağılık Pislikler” adlı ülkeye sürülecektir.’’

Oy kullanabilmek için giriş yapmalısın. Eğer üyeliğin yoksa buradan kayıt olabilirsin.

Hızlı Yazı Geri Bildirim Tablosu

İkonların üstüne getirerek anlamlarına bakabilir,tıklayarak geri bildirimde bulunabilirsiniz.Ayrıntılı açıklama için "Sembol Kütüphanesine" başvurun.Verilen puanlar geri alınamamaktadır.

 • Hikaye Temposu Düşük
  Hikaye Temposu Düşük
 • Yavaşla Biraz Dostum!
  Yavaşla Biraz Dostum!
 • Anlaşılması/Takip Etmesi Zor
  Anlaşılması/Takip Etmesi Zor
 • Hikaye fikir için fazla kısa
  Hikaye fikir için fazla kısa
 • Hikaye fikir için fazla uzun
  Hikaye fikir için fazla uzun
 • Tam zamanında!
  Tam zamanında!
 • Mantık hataları ve Tutarsızlıklar
  Mantık hataları ve Tutarsızlıklar
 • Detay Eksikliği
  Detay Eksikliği
 • Detay Fazlalığı
  Detay Fazlalığı
 • Güzel Ayrıntılar
  Güzel Ayrıntılar
 • Güzel fikir ama uygulama daha iyi olabilir!
  Güzel fikir ama uygulama daha iyi olabilir!
 • Ortalam fikir ama iyi uygulama!
  Ortalam fikir ama iyi uygulama!
 • Bıçak gibi keskin uygulama
  Bıçak gibi keskin uygulama
 • İyi dilbilgisi ve imla kullanım.
  İyi dilbilgisi ve imla kullanım.
 • Komik!
  Komik!
 • Güçlü Sembolizim
  Güçlü Sembolizim
 • Kör gözüne parmak
  Kör gözüne parmak
 • Gönderme Bağımlısı
  Gönderme Bağımlısı
 • Sağlam Kökler
  Sağlam Kökler
 • Zamansız
  Zamansız
 • Teknoloji Açıklama Kitapçığı
  Teknoloji Açıklama Kitapçığı
 • Derin ve Canlı Karakterler
  Derin ve Canlı Karakterler
 • Tek Boyutlu karakterler
  Tek Boyutlu karakterler
 • Stereotip Karakterler
  Stereotip Karakterler
 • Seçilmiş Kişi Sendromu
  Seçilmiş Kişi Sendromu
 • Karakterin motivasyonu/hareketleri/arka hikayesi uyumsuz
  Karakterin motivasyonu/hareketleri/arka hikayesi uyumsuz
 • Hikaye Sıkıcı ve Sıradan
  Hikaye Sıkıcı ve Sıradan
 • İlham verici
  İlham verici
 • Taze Fikir!
  Taze Fikir!
 • Sürükleyici!
  Sürükleyici!
 • Mükemmel bir Yolculuk
  Mükemmel bir Yolculuk
 • Fazla Düz Anlatım!
  Fazla Düz Anlatım!
 • Yaşanabilir Atmosfer!
  Yaşanabilir Atmosfer!
 • Bu Gezegende Yaşam Yok!
  Bu Gezegende Yaşam Yok!
 • Enteresan Burgular/Ayak oyunları
  Enteresan Burgular/Ayak oyunları
 • Fazla Tahmin Edilebilir
  Fazla Tahmin Edilebilir
 • Seri Üretim
  Seri Üretim
 • Tanrının Eli! Deus Ex Machina
  Tanrının Eli! Deus Ex Machina
 • Umut Vadediyor
  Umut Vadediyor
 • Başyapıt!
  Başyapıt!
 • Kötü Fikir
  Kötü Fikir
 • Yakıt/Fikir Az
  Yakıt/Fikir Az

2 Yorum

 1. Cevapla

  Bilimkurgu bazı insanlar için uzayda birbirine lazer sıkan kovboylar seviyesine indirgenebilir fakat benim için her zaman zor sorular ,açık uçlu sorulara cüretkar cevaplar şeklinde olmuştur.Bu hikayede çoğu zaman düşünmek istemediğimiz bir soru ile karşımıza çıkıyor; para olmasaydı,alım gücümüz sonsuz olsaydı ve her istediğimize ulaşsaydık bu sosyal toplum nasıl şekillenirdi. Bu sebeple çekirdeğinde güzel bir başlangıç yaptığına inanıyorum.

  Yazım yer yer didatikleşiyor. Belki başka bir anlatım evresine geçirmek daha iyi olurdu. Hikaye ne karakterler üzerinden ilerliyor, ne de bir günlük gibi olayın gidişatını kronolojik ve daha nötr bir yerden sunuyor. Belki ikisinden birine karar vermek ya da biraz daha hikayeyi anlatım tarzını değiştirmek faydalı olurdu.

  Toplumun değişik kademelerinin olması güzel ama “aşağılık pislikler” diye adlandırılacağını görmek biraz garip.Toplumlar genelde bu işleri daha nötr şekilde kullanılan kelimelerle hallediyor.Mesela cesur yeni dünyada Alfa, Beta, Gama gibi adları vardı ya da dünyamızda soylular,zenginler, beyaz yaka vs var.Biraz masalsı kalıyor.

  Rıfkıcan bir siborg mu? Hemen onun tanıtılmasından sonra siborglar hakkında bir paragraf giriyor bağlantısız olarak.Belki burası daha iyi işlenebilir. Ya da ilk bölümde “portakal” üstünden bir anlatım var. Portakala çağrışım yaptıracak bir ortam olsa mesela “yani yapılan sentetik malikanelerinden şimdi göğe yükselen dev bir portakala dönmüş ikinci ay Porto’yu seyrediyordu”. Sonra oradan bir karakterin çağrışımları başlasa hem arka plan vermek hem de estetik bir geçiş yapmak açısından güzel olurdu.

  Genel anlamda beğendim ama biraz işi var. Fikir ve ortam iyi fakat olayın genelinin okuyucuya geçmesi için biraz daha tiyatral şeyler ve dolaylı anlatımlar kullanılabilir.
  “Göster”in “Anlat”’a oranı biraz daha yüksek olabilird(“ Göster ,anlatma” “Show don’t tell” sinema terimidir :))

  Eline sağlık!

 2. Cevapla

  Ben bu geri bildirimi simdi görüyorum. Bu hikayeyi daha geniş bir hikayenin girişi gibi düşünmezsen aralardaki anlatımlar kopuk kalır. Bir evrenin tanıltıldığı kısım bu. Kelime kısıtlaması olmadığı sürece genişleyebilir ve o aralıklar arası bağlantı olabilir. Ama zaten bu evrenden tek hikaye bu değil.

  Irk isimlerine gelelim. Aslında tam olarak ırklara göre bir ayrım söz konusu değil orada. Genetik bir ayrım var. ”Bu zaten ırksal bir ayrım sayılır” diyebilirsin şimdi ama aslında öyle değil. Olumsuz genetiklerin yogun olduğu kişiler gezegenin daha farklı bir kesiminde. Ve zaten daha çok deneysel amaçlarla oradakar. Ohabari de mesela bir insan soyu fakat orada yaşamasını gerektiren bir genetik durumu yok. Ancak kötülük gibi genel itibari ile tatsız neticelere sonuç veren davranışlar sergilemeye meyil eden bireyler oraya gidebiliyor. Hikaye sonunda da bunu söyledim zaten.

  Onun dışında ”Rıfkı siborg mu?” diye sormuşsun. Hayır değil. Onların anıldığı kısım, gezegendeki türlerin ne mesleklerle ugrastığını söyleyen kısım. O kısımda Rıfkı’nın eski mesleğinin tercih edilmediğinden bahsediliyor hemen hızlıca. Metinde eski politik başkan yardımcısı diyorum. O zaman Rıfkı da insan soyu zira bir önceki paragrafta politika ile antik insan soyundan başka kimsenin uğraşmadığını söyledim.

  Bu gezegende öyle yoğun bir insan nüfusu da yok ama kullanılan iş gücü insan. Bu yüzden birden fazla görevleri olabiliyor. Rıfkı sadece bir savcı değil veya Ohabari kimya uzmanlığı ile yetinse yeterli görülmüyor. Çünkü diger türler birçok görevi reddediyor. Daha çok AI ve insan iş gücü olan bir evren. Genelde AI bilimkurguda insandan üst bir türe dönüşüyor ama burada öyle değil.

  Devamı gelecek. Bütün o başka ülkelerin de hikayesi var. Çok Ciciler dedikleri ülke arıtılmıs kadın geni iyileştirilmesi ile olusmus bir ülke. Orada sadece gelismiş bir insan türü var ve hepsi kadın. Hayvanlar da orada yaşıyor zaten. Bunun için biraz da fantazya var tabii. Bunlar metinde yazıyor ama bu yorum üzerinden daha fazla detay vermeyim. İnsanlar Ted Chiang ın bile basılı fikirlerini araklıyorlar. O yüzden burada bırakayım.

  Son olarak, okumadan sonra değerlendirmene çok sevindim. Bu şekilde geri bildirim ile kurgu mantığını anlamamaktan veya yazarın kurgusuna müdahale etme arzusundan gelen geri bildirim arasında ciddi anlamda fark var. O sebeple herkes senden bir değerlendirme almak istiyor gibi geliyor bana. Değerlendirmelerin de adil tabii. Ve bunu beni rica etmek zorunda kalmadan buraya bıraktığın için çok teşekkür ederim.

Yorum Yaz

Email adresin yayınlanmayacak.Required fields are marked *

Kullanabileceğin <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> kodları: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.