Reaction Category: Implementation

Anlaşılması/Takip Etmesi Zor

Anlaşılması/Takip Etmesi Zor

Çoklu paralel hikaye düzeni,anlatım seçimleri bazen hikayenin bütünlüğünü ve anlatımını zora sokabilir. Bazı durumlarda özel anlatım seçimleri gerçekten hikayeye çok şey katsa da (örneğin memento filminde olduğu gibi) her deneme başarılı oluyor diyemeyiz. Anlaşılmazlık bazen gerilim ve merakı ayakta tutmak için gerekli olabilir .Fakat bu yazılan hikayede hikayenin takibini zorlaştıracak unsurlar b... »

Mantık hataları ve Tutarsızlıklar

Mantık hataları ve Tutarsızlıklar

Hikayede bazı mantıksal hatalar var.Bu durum yaratılan dünyanın kendi içerisinde oluşan bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bazen de hikayenin A ve B noktası arasındaki farklılıklar mantık hatalarına yol açabilir. En basit hatalar fiziksel imkansızlıklardan doğabilir. Mesela sadece başkası bir silahı tutuyor diye silahın başka şekilde çalışmasını beklemezsiniz .Bununla beraber başta mantık hatası... »

Detay Eksikliği

Detay Eksikliği

Hikayede detay eksikliği var. Genel bir hata hikayede anlatılmak istenen noktaya hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışırken hikayede oluşan şeyleri atlamaktan geçiyor. Ana karakter su altında bir araçtan diğerine amfibik dünyada yüzerken bazen aracın neye benzediğini daha çok bilmek isteriz; yüzgeçleri mi var organik mi uzun mu kısa mı?Hikaye biraz daha fazla detayla ve anlatımdan yararlanabilir. Biraz... »

Detay Fazlalığı

Detay Fazlalığı

Hikaye detay içerisinde boğulmakta. Bazı detayları ne atmosferin geneline ne de hikayenin akışına hizmet etmekte. İnsanlar dünyamızdaki gibi giyiniyorlarsa bazen mesela onların nasıl giyindiklerini çok da detaylı olarak bilmemize gerek yok. Bu aşırı detaylandırma izleyicinin zamanını yiyor ve dikkatin dağıtıyor. Ana hikaye detaylar arasında yitip gitme riski taşıyor. »

Güzel fikir ama uygulama daha iyi olabilir!

Güzel fikir ama uygulama daha iyi olabilir!

Fikriniz beğenildi ve güzel bulundu ama bu fikirden ortaya çıkan hikaye daha iyi bir şey olabilirdi. Bu bazen çok iyi malzeme alıp yemek yaparken ortalama bir yemek çıkmasına benziyor. Fikrin şu anda daha kullanılmamış bir cevheri var; belki de ana hikaye örgüsü vs yeninde gözden geçirmek yararlı olacaktır. »

Ortalam fikir ama iyi uygulama!

Ortalam fikir ama iyi uygulama!

Fikir idare eder ama bu fikri kullanarak yazılan hikaye gerçekten iyi. Hikaye bir anlamda fikrin kısıtlamalarını aşarak başka ve iyi bir şey dönüşmüş. Başlangıçta orta karar bir fikir ile başlansa da sonuç buna rağmen iyi. Belki bir daha ki sefer daha iyi bir fikir ile bu yeteneği buluşturursun. »

Bıçak gibi keskin uygulama

Bıçak gibi keskin uygulama

Ana fikrin hikayeye aktarımı kesinlikle çok güçlü. Mevcut malzeme en iyi şekilde yazarın aklında kağıda dökülmüş. Hikaye fikri çok güzel bir şekilde temsil ediyor. »

İyi dilbilgisi ve imla kullanım.

İyi dilbilgisi ve imla kullanım.

Hikayenin dilbilgisindeki ustalık ve beceri okuyucuların dikkatini çekiyor. Amatör bir yazardan profesyonelliğe adım atarken düzelmesi ve iyileşmesi beklenen önemli kısımlardan biri de bu olarak görülür. İyi bir dilbilgisi okuyanın gözlerinin özgürce sayfada kaymasına ve her iki satırda bir tökezlememesini sağlar. Tebrikler! »

Komik!

Komik!

Bunun için bir formül veya şablon yok. Nasıl yapılıyor bilmiyoruz ama okuyucuların yüzüne bir tebessüm yerleştirmeyi başarmışsınız! Tebrikler! »

Güçlü Sembolizim

Güçlü Sembolizim

Sembolizm çok güçlü bir araç. Bir durumu başka imgeler veya olaylar üzerinde anlatma sanatı.Okuyucular doğru ve dozajında bir sembolizmi hikayelerinizde görüyor ve takdir ediyorlar. »

  • 1
  • 2